Osiągnięcia

Rok 2022 – I miejsce w kategorii „Ludowe narzędzia muzyczne” w VI Ogólnopolskim Konkursie na Budowę Ludowych Instrumentów Muzycznych zorganizowanym przez Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu za zestaw gwizdków. Wystawa pokonkursowa otwarta będzie 9 grudnia 2022 r. o godz. 16.

Rok 2020 – III miejsce w konkursie rzeźbiarskim „Patroni naszych kościołów. Św. Michał Archanioł” organizowanym przez Gminny Ośrodek Kultury w Stryszawie, Urząd Gminy w Stryszawie oraz Parafię p.w. MB Nieustającej Pomocy w Krzeszowie.

Rok 2016 – nagroda w XI Międzynarodowym Konkursie na Zabawkę Tradycyjną „Słoniki, żabki, koniki i samochodziki” w kategorii zabawki tradycyjnej organizowanym przez Regionalny Ośrodek Kultury w Bielsku-Białej.

Wyróżnienie w V Ogólnopolskim Konkursie na Budowę Ludowych Instrumentów Muzycznych zorganizowanym przez Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu za zestaw gwizdków i fletów ceramicznych.

Rok 2014 – dyplom honorowy Fundacji Cepelia Polska Sztuka i Rękodzieło dla Anny Kicman za zasługi dla zachowania kultury polskiej.

Rok 2013 – wyróżnienie II stopnia w X Międzynarodowym Konkursie na Zabawkę Tradycyjną „Światło i Dźwięk” organizowanym przez Regionalny Ośrodek Kultury w Bielsku-Białej.

Rok 2012 – I miejsce w konkursie na najciekawszą pamiątkę agroturystyczną za gwizdawkę 3-tonową; nagroda Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

II nagroda, w kategorii Twórca Ludowy, w VII edycji konkursu „Zabawka Przyjazna Dziecku” organizowanym przez Muzeum Zabawek i Zabawy w Kielcach za kolekcję gwizdawek cztero-dźwiękowych.

Rok 2011 – II miejsce w konkursie „Pamiątka regionu Warmii i Mazur” za pracę „Warmia – gwizdawka 3-tonowa”.

Rok 2010 – wyróżnienie, w kategorii Twórca Ludowy, w VI edycji konkursu „Zabawka Przyjazna Dziecku” organizowanym przez Muzeum Zabawek i Zabawy w Kielcach.

Wyróżnienie w konkursie „Przedsiębiorczość pozarolnicza drogą do sukcesu” organizowanym przez Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego Oddział Siedlce.

Rok 2009 – III nagroda w konkursie „Pamiątka z Polski” organizowanym z okazji 60-lecia fundacji „CEPELIA”. Wystawa pokonkursowa.

Rok 2009 – nagroda w IV Europejskim Konkursie Sztuki Ludowej „Z nitki i z gliny” organizowanym przez Muzeum Częstochowskie. Nagroda ufundowana przez Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie.

Rok 2008 – medal „Zasłużony dla CEPELII” dla Rajmunda Kicmana, w uznaniu zasług na rzecz polskiej kultury rodzimej.

Rok 2007 – II nagroda w 7 Międzynarodowym Konkursie na Zabawkę Tradycyjną organizowanym przez Regionalny Ośrodek Kultury w Bielsku-Białej w kategorii „Tradycyjna zabawka ludowa”.

Rok 2005 – wyróżnienie w IV Ogólnopolskim Konkursie na budowę ludowych instrumentów muzycznych organizowanym przez Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu ufundowane przez Ministerstwo Kultury za zestaw instrumentów muzycznych.

Rok 2004 – wyróżnienie w Konkursie Kapliczek poświęconym 60 rocznicy Powstania Warszawskiego, organizowanym przez Komitet Warszawska Golgota 1944 działającym przy Bazylice św. Krzyża w Warszawie. Wystawa pokonkursowa.